Που πήγαν απόφοιτοι του τμήματος

 

Ανδρέας Γιαννακόπουλος University of California, San Diego, Computer Science & Engineering 1998
Χρήστος Γκαντσίδης Georgia Institute of Technology, College of Computing 1999
Ελένη Δρινέα Harvard University, Computer Science 1999
Πέτρος Δρινέας Yale University, Computer Science 1997
Παναγιώτης Ηπειρώτης Columbia University, Computer Science 1999
Θανάσης Μπουγάνης Boston University, Computer Science 1999
Ιωάννης Κουτής Carnegie Mellon, Computer Science 1999
Φώτης Γεωργάτος Universiteit van Amsterdam, Mathematics and Science Education 2001
Ιωάννης Στάμος Columbia University, Computer Science 1995