Συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε μία αίτηση! Φροντίσετε να έχετε καλές προϋποθέσεις για να πάρετε τρεις καλές συστατικές επιστολές από κάποια μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές από άτομα εκτός ακαδημαϊκού χώρου δεν λαμβάνονται συνήθως υπόψη, εκτός αν η συνεργασία που είχατε μαζί τους είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στο διδακτορικό σας. (για παράδειγμα αν δουλεύατε ως διαχειριστής δικτύου και συνεχίζετε για να κάνετε διδακτορικό στο network management...)

Το γεγονός ότι συνήθως τις γράφετε μόνοι σας και γίνονται διορθώσεις από τον καθηγητή μπορεί να θεωρηθεί από πολύ καλό έως πολύ κακό. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο γραφής. Αν ένα πανεπιστήμιο λάβει τρεις συστατικές από κάποιον καθηγητή ο οποίος αναφέρει ότι και τα τρία άτομα είναι στο top 1%, καταλαβαίνετε ότι η χάνει την αξιοπιστία του και ο καθηγητής και το τμήμα και φυσικά και η αίτησή σας.

Προσπαθήστε να πάρετε συστατικές από καθηγητές σχετικούς με το αντικείμενο με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε ερευνητικά. Όσο περισσότερο φαίνεται ότι έχετε πολύ καλές ικανότητες στην έρευνα, τόσο καλύτερα. Αυτό μπορεί να φανεί είτε από την διπλωματική σας (η οποία συνίσταται να έχει ερευνητική κατεύθυνση) είτε από την ενασχόλησή σας σε κάποιο εργαστήριο του τμήματος ή του ΙΤΥ. Φυσικά τυχόν δημοσιεύσεις είναι καλό να αναφέρονται στη συστατική επιστολή, όπως και οποιαδήποτε έρευνα διεξάγετε την περίοδο που παίρνετε την συστατική.