Ερευνητική εμπειρία

 

Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ομολογήσω ότι οι περισσότεροι θα έχουνε πρόβλημα. Είναι σχετικά σπάνιο κάποιος να έχει κάνει δημοσιεύσεις πριν ακόμα πάρει το δίπλωμά του. Όσοι ενδιαφέρεστε να μπείτε σε κάποιο από τα κορυφαία πανεπιστήμια, καλό είναι είτε να ξεκινήσετε να ασχολείστε με έρευνα αρκετά νωρίς (πχ από αρχές 4ου έτους), είτε να περιμένετε άλλο ένα χρόνο μετά τη λήψη του διπλώματος, κάνοντας έρευνα. 

Τυχόν δημοσιεύσεις δίνουν πλεονέκτημα στην αίτησή σας, καθώς δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχετε δυνατότητες για να κάνετε αποδοτική έρευνα και κατά συνέπεια να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του διδακτορικού.