Πώς να γράψετε ένα "statement of purpose"

Τα περισσότερα links για αυτή τη σελίδα μου τα έστειλε ο Ηλίας Τσιγκογιάννης τον οποίο και ευχαριστώ πολύ.