Προϋποθέσεις: Τι χρειάζεται για να γίνω δεκτός;

 

Προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και τους αναφέρουμε συνοπτικά εδώ και αναλύονται σε βάθος στις αντίστοιχες σελίδες.